Prisiau a Chynigion

Adweitheg Traed

Sesiwn Adweitheg Cyntaf £45
Fe gymerir manylion trylwyr am hanes meddygol y client, gyda thriniaeth lawn o Adweitheg ymchwiliol i ddilyn. Gyda’i gilydd, bydd y rhain yn hwyluso cynllun o driniaeth bwrpasol a ddarperir ar gyfer y gyfres o driniaethau i ddilyn. Bydd y sesiwn hwn yn cymryd hyd at 90 munud.

Sesiynau i ddilyn £38
Hyd y sesiynau hyn ydy 60 munud, i gynnwys hyd at 10 munud i’r client gael adrodd yn ôl ar / rhoi sylwadau ar sut mae wedi teimlo ers y sesiwn cyntaf. Yna, fe geir 50 munud o driniaeth.

Gostyngiad pris am gyfres o driniaethau
4 x 60 munud = £130 (Arbed £22)
6 x 60 munud = £200 (Arbed £28)
8 x 60 munud = £260 (Arbed £44)

Adweitheg Dwylo

Sesiwn Adweitheg Cyntaf £45
Fe gymerir manylion trylwyr am hanes meddygol y client, gyda thriniaeth lawn o Adweitheg ymchwiliol i ddilyn. Gyda’i gilydd, bydd y rhain yn hwyluso cynllun o driniaeth bwrpasol a ddarperir ar gyfer y gyfres o driniaethau i ddilyn. Bydd y sesiwn hwn yn cymryd hyd at 90 munud.

Sesiynau i ddilyn £28
Hyd y sesiynau hyn ydy 40 munud, i gynnwys hyd at 10 munud i’r client gael adrodd yn ôl ar / rhoi sylwadau ar sut mae wedi teimlo ers y sesiwn cyntaf. Yna, fe geir 30 munud o driniaeth.

Gostyngiad pris am gyfres o driniaethau
4 x 40 munud = £100 (Arbed £12)
6 x 40 munud = £140 (Arbed £28)
8 x 40 munud = £180 (Arbed £44)

Tylino Pen Indiaidd

Tylino Pen Indiaidd £25
Bydd y sesiwn hwn yn cymryd oddeutu 10 munud i gymryd manylion meddygol y client, gyda thylino’r pen i ddilyn am oddeutu 35 munud. Dylid neilltuo 40 – 45 munud ar gyfer y sesiwn cychwynnol hwn.

Bydd y sesiynau i ddilyn yn cymryd oddeutu 35 i 40 munud, yn cynnwys adolygiad byr o sut mae’r client yn teimlo ers y driniaeth flaenorol.

Mae’r math hwn o dylino yn ddelfrydol ar gyfer ystod eang o symptomau, er enghraifft, poen neu densiwn yn y gwar, cefn neu ysgwyddau. Gall hefyd wella gwead a chyflwr y gwallt, problemau gyda’r sinws, a phatrymau cwsg. Yn gyffredinol, mae’n rhyddhau tensiwn ac yn ymlacio’r corff, gan roi ymdeimlad o fodlonrwydd.

Gostyngiad pris am gyfres o driniaethau
4 x 40 munud = £85 (Arbed £15)
6 x 40 munud = £130 (Arbed £20)
8 x 40 munud = £170 (Arbed £30)

Cynnig Am yn Ail

Os na fedrwch benderfynu ar ba driniaeth i’w chael, beth am ddewis un o’r pecynnau hyn, sydd yn rhoi hanner o sesiynau Adweitheg a hanner o sesiynau Tylino Pen Indiaidd.

2 x Adweitheg + 2 x Tylino Pen Indiaidd = £120 (Arbed £6)
3 x Adweitheg + 3 x Tylino Pen Indiaidd = £175 (Arbed £14)
4 x Adweitheg + 4 x Tylino Pen Indiaidd = £210 (Arbed £30)

Pecyn Perffaith

Y Pecyn Perffaith i gael cydbwysedd rhwng y corff a’r meddwl. Cychwyn gyda thriniaeth Tylino Pen Indiaidd cyn parhau i ymlacio gydag Adweitheg wedi’i deilwra i’ch anghenion personol.

Pecyn Perffaith (80 munud) – £63

Cynigion Arbennig

Pecyn Perffaith £50 (pris arferol £63)
Cynnig yn gorffen 24/12/19